//////

Informacje są zapisywane na 200+4 koncentrycznych ścież­kach powierzchni dysku. Każda ścieżka jest podzielona na 12 sek­torów.-Na początku każdego sektora znajduje – się^pole adreso­we, które jest wykorzystywane przez jednostkę sterującą do kon­troli wybranego adresu przy operacjach czytania i pisania danych. Oprócz pola adresowego sektor zawiera pole danych, o pojem­ności 256/słów 16 bitowych. Długość _blóku ’ informacyjnego nie może przekraczać pojemności jednego cylindra, tj. 6144 słów.Będzie, to W praktyce możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że obecnie proponowane systemy opera­cyjne (oprogramowanie’systemowe) ulegną weryfikacji, uspraw­nieniu. i dostosowaniu do wymogów przetwarzania ekonomicz­nego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *