//////

Taśmy wyjściowe nie odpowiadają wymaganiom systemu komputerowego, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania zbioru niezbędne jest zatem sprowadzenie jego formatu do postaci stan­dardowej. Przy przeprowadzaniu tej operacji należy zastosować komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które z reguły dostarczane jest przez producenta urządzeń. Główną zaletą urzą­dzeń grupy pierwszej jest stosunkowo, niska cena, charakteryzu­jąca się ponadto tendencją spadkową. Według danych raportu. DATAPRO’70 ceny jednostanowiskowych rejestratorów taśmy magnetycznej wahały się od 4600 do 12 800 dolarów’. Ceny jedno­stanowiskowych rejestratorów dysków elastycznych wynosiły od 6300 do 8900 dolarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *