//////

Przesyłanie (danych odbywa się w ustalonej zawczasu postaci za pomocą odpowiednich środków technicznych. Gdy odległość między źródłem danych i komputerem jest niewielka, a także gdy użytkownik nie wymaga natychmiastowych wyników prze­twarzania, przesyłanie zazwyczaj jest realizowane w postaci transportu fizycznego dokumentów źródłowych lub nośników maszy­nowych. W przypadku znacznej odległości komputera od źródła’ danych rolę przesyłania może przejąć transmisja danych^ Jeśli .dodatkowo użytkownik wymaga, aby wyniki były uzyskiwane” współdziałaniowo do powstawania danych, transmisja danych staje- / się  elementem warunkującym prawidłowe działanie takiego sy­stemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *