//////

Staje się szybkość pracy pamięci zewnętrznych i urządzeń wejściowo-wyjścio- wych. Istotnego znaczenia nabiera zatem takie zbilansowanie sy­stemu, aby. otrzymana konfiguracja dawała gwarancję możliwie —największej przepustowości systemu. Niestety zagadnienie to nie doczekało się jeszcze zadowalających rozwiązań. analitycznych    dlatego często jeszcze potrzebny zestaw komputerowy określany jest intuicyjnie (w zależności od rodzaju systemu informatyczne­go), na bazie dotychczasowych doświadczeń w tym względzie.W związku z tym, że podstawowe parametry oraz wady i za­lety poszczególnych urządzeń pamięci zewnętrznych i urządzeń wejściowo-wyjściowych omówiono szeroko w dalszych rozdzia­łach, w tym miejscu zostaną zasygnalizowane jedynie wnioski tendencje natury ogólnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *