//////

SYSTEM M jest modularnym < systemem do przygotowania danych na taśmie magnetycznej (fot. 3.10). Zestaw różnorodnych urządzeń zapewnia dużą ela­styczność konfiguracji, zależnie od stawianych przed nią zadań. Firma FACIT-ADDO oferuje pięć podstawowych konfiguracji: M 5, M 7, M 10, Mil oraz M15, które umożliwiają rejestrację danych na taśmie magnetycznej w infokasecie lub na krążku stan­dardowym wraz. z jednoczesnym (w miarę potrzeby) otrzymywa­niem w obu przypadkach kopii przenoszonych znaków na papierze drukarki.    Możliwości SYSTEMU M zostaną przedstawione na bazie kon­figuracji oznaczonej symbolem M 10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *