//////

Z kolei formą pośrednią objęte są takie metody wprowadzania, gdzie dane muszą być przed wprowadze­niem przeniesione na jeden’z nośników maszynowych: taśmy, lub karty dziurkowane, taśmy lub miękkie dyski magnetyczne itp. Konieczność przenoszenia danych z’postaci źródłowej na nośnik maszynowy ogranicza charakter strumienia danych tylko do postaci akumulacyjnej. Natomiast wprowadzanie bezpośrednie jest możliwe zarówno .w postaci strumienia akumulacyjnego, jak i bieżącego. Jeśli chodzi o przesyłanie, to teoretycznie dowolna forma wprowadzania danych może: wystąpić w każdym z rodzajów sy­stemów lokalnych lub.zdalnych. W. praktycznej realizacji mogą wystąpić trudności natury czysto technicznej, które niewątpliwie będą dt) przezwyciężenia w, miarę postępu tećhnologiczno-organizaęyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *